Ceny peelingu kawitacyjnego i sonoforezy

Peeling kawitacyjny do zabiegu - 50 zł

Sonoforeza do zabiegu - 50 zł

Peeling kawitacyjny + sonoforeza - 80 zł

Peeling kawitacyjny + krem - 100,00 zł

Peeling kawit. + maseczka kremowa - 130 zł

Peeling kawit. + maseczka algowa - 180 zł

Peeling kawit. + sonoforeza + krem - 130,00 zł

Peeling kawit. + sonoforeza + maseczka kremowa - 160 zł

Peeling kawit. + sonoforeza + maska algowa - 210 zł

Peeling kawit. + masaż twarzy - 140,00 zł

Sonoforeza + masaż twarzy - 150,00 zł

Peeling kawitacyjny + sonoforeza + masaż - 180 zł