Koszyk

Ładowanie

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy

REGULAMIN PRZEDPŁAT (ZALICZEK) BOOKSY

1. Salon Urody Daphne informuje o konieczności dokonania przedpłaty (zaliczki) w celu rezerwacji wizyty z obowiązkiem wpłacenia na konto firmowe lub przez aplikacje Booksy zadatku w wysokości min. 30 % ceny całkowitej usługi.

2. W przypadku rezerwacji telefonicznej, KLIENT/KLIENTKA zostanie poinformowany/a

o konieczności dokonaniu przedpłaty (zaliczki) w wiadomości sms i/lub mailem.

3. Prosimy o dokonanie przedpłaty (zaliczki) na dane:

Salon Urody Daphne

nr konta: 42 1240 4432 1111 0010 6065 3605

4. W tytule prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO + datę wizyty.

5. Czas dokonania przedpłaty (zaliczki) to 24h od rezerwacji wizyty w innym wypadku termin będzie automatycznie anulowany.

6. Jeśli przedpłata (zaliczka) była wykonana przelewem, a nie przez aplikację Booksy to w ciągu 24h od rezerwacji wizyty należy wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres: salon@daphne.pl

7. Przedpłata z aplikacji Booksy wpływa bezpośrednio na konto firmowe Salonu Urody Daphne i nie trzeba wysyłać potwierdzeń płatności.

8. Wpłacona zaliczka jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

9. Kwota wpłacanej zaliczki, odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient/klientka dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej.

6) Zadatek lub przedpłata w booksy jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientce/Klientowi), jeśli Klient/Klientka odwoła wizytę w terminie późniejszym niż 24 h przed wyznaczonym terminem.

Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania lub zmiany terminu zostanie niewykorzystany przez żadnego innego Klienta.

12. Salon Urody Daphne informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconej zaliczki na innego klienta/pacjenta lub na inny termin usługi.

Należy poinformować pracownika Salonu Urody nie później niż 24 h przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconej zaliczki, wówczas zaliczka nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji.

9) Klient/Klientka stawiający/a się na 3 zabiegi bez przenoszenia lub odwoływania terminów zyskuje miano Zaufanego Klienta a tym samym zostaje zwolniony/a z obowiązku płacenia zadatku.

10) Jeśli zdarzy się sytuacja ze Zaufany Klient zacznie przenosić i odwoływać terminy wizyt, traci miano Zaufanego Klienta oraz wraca do płacenia zadatku.

11) W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut na umówioną wizytę, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu lub zmienić jego formę ze względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji, w której Klient w trakcie wykonywania zabiegu decyduje się na inny zabieg niż zaplanowany. W przypadku odmowy wykonania zabiegu, uiszczony zadatek przepada na rzecz No.9 Studio Kosmetologii.

12) W przypadku odwołania wizyty z powodów leżących po stronie Studio, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w wysokości uprzednio wpłaconej przez Klienta, stosownie do postanowienia w pkt.2 regulaminu.

13) No.9 Studio Kosmetologii może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie Specjalisty stan zdrowia Klienta w obecnej chwili nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku odmowy wykonania zabiegu z przyczyn o których mowa powyżej, zadatek podlega transferowi na inny termin. W przypadku, gdy stan zdrowia wyklucza wykonanie zabiegu również w innym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi.

14) Niniejszy regulamin dostępny jest w recepcji Studio, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

15) No.9 Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których stosowną informację zamieści w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz recepcji.

Zasady zwrotów Płatności
– Każdy Użytkownik odwołujący lub modyfikujący Rezerwację nie później niż 24
godzin przed Terminem Rezerwacji ma prawo do uzyskania Zwrotu Płatności jakiej
dokonał w formie Przedpłaty w pełnej kwocie.
– Odwołanie lub modyfikacja Rezerwacji przez Użytkownika później niż 24 godzin
przed Terminem Rezerwacji lub niestawienie się Użytkownika w miejscu
wykonywania Usługi w Terminie Rezerwacji daje prawo Usługodawcy do zachowania
Płatności jakiej Użytkownik dokonał w formie Przedpłaty.
3. W sytuacji, gdy Rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Usługodawcy lub
Usługodawca odwoła Rezerwację, dla której Użytkownik dokonał Płatności w formie
Przedpłaty, Usługodawca jest zobowiązany do Zwrotu Płatności w terminie 3 Dni
Roboczych od Terminu Rezerwacji.
4. Zaksięgowanie kwoty na koncie lub karcie kredytowej Użytkownika, nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

9) Klient/Klientka stawiający/a się na 3 zabiegi bez przenoszenia lub odwoływania terminów zyskuje miano Zaufanego Klienta a tym samym zostaje zwolniony/a z obowiązku płacenia zadatku.

10) Jeśli zdarzy się sytuacja ze Zaufany Klient zacznie przenosić i odwoływać terminy wizyt, traci miano Zaufanego Klienta oraz wraca do płacenia zadatku.

11) W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut na umówioną wizytę, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu lub zmienić jego formę ze względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji, w której Klient w trakcie wykonywania zabiegu decyduje się na inny zabieg niż zaplanowany. W przypadku odmowy wykonania zabiegu, uiszczony zadatek przepada na rzecz No.9 Studio Kosmetologii.

12) W przypadku odwołania wizyty z powodów leżących po stronie Studio, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w wysokości uprzednio wpłaconej przez Klienta, stosownie do postanowienia w pkt.2 regulaminu.

13) No.9 Studio Kosmetologii może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie Specjalisty stan zdrowia Klienta w obecnej chwili nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku odmowy wykonania zabiegu z przyczyn o których mowa powyżej, zadatek podlega transferowi na inny termin. W przypadku, gdy stan zdrowia wyklucza wykonanie zabiegu również w innym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi.

14) Niniejszy regulamin dostępny jest w recepcji Studio, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

15) No.9 Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których stosowną informację zamieści w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz recepcji.